klup.nl > disclaimer > tweede-wereldoorlog

Disclaimer
De makers van deze website zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering.
Wij distantieren ons van nazistische, discriminerende, revisionistische of xenofobe denkbeelden en overtuigingen.
Door bezoekers gesuggereerde websites met nazistische, discriminerende, revisionistische of xenofobe denkbeelden en/of uitlatingen zullen door ons, ter beoordeling voorgelegd worden aan het Meldpunt Discriminatie Internet, als het Nederlandse websites betreft en aan de Webpolice, als het buitenlandse websites betreft.
Doelstelling van deze website is het uitdragen van historische feiten, vaststaande historische gegevens en het uitdragen en vergroten van de kennis t.a.v. de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.
De auteurs van deze website aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
Mocht U op- of aanmerkingen willen plaatsen kunt U daarvoor het op het portaal aanwezige mailform gebruiken.
Meent U dat bij enige afbeelding sprake is van schending van copyright verzoeken wij U dit aan ons mee te delen. Graag horen wij van U de reden waarom U denkt dat dit het geval is.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van klup is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de portalen van klup.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

De hier getoonde informatie wordt verzameld door de gidsen van klup.nl of door onze zoekmachine. Klup.nl, noch de gidsen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Klup.nl en de gidsen geven geen enkele garantie voor de juistheid en compleetheid van de weergegeven informatie.

Informatie verzameld door onze zoekmachine, zoals woningen en nieuwsberichten, worden volledig automatisch op de portalen van klup.nl geplaatst. Ondanks dat klup.nl constant bezig is de zoekmachine aan te passen en te verbeteren, is het waarschijnlijk dat zich tussen deze informatie onjuistheden, onvolledigheden en/of verouderde informatie bevindt. Klup.nl zal niet alle beschikbare bronnen doorzoeken, en garandeert slechts haar best te doen alle beschikbare informatie uit de bron op klup.nl weer te geven. Klup.nl kan niet garanderen dat de informatie wordt gecorrigeerd indien de website waar wij de informatie vinden niet wordt ge-update.

Voor de abonnementen service is tevens de volgende disclaimer (in het Engels) van toepassing.